English version

SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj >>

Szukanie zaawansowane


MENU
UNIA EUROPEJSKA
HISTORIA
PRODUKTY
CERTYFIKATY
REFERENCJE
KONTAKT
KARIERA
ZAPYTANIE OFERTOWE
MAPA SERWISU
WSK Kraków Sp. z o.o.

ul. Nad Wodą 54
32-080 Zabierzów
tel/fax: +48 12 633-14-00

e-mail: sekretariat@wsk.com.plPRODUKTY
PRODUKTY > Pompy ciepła
Pompy ciepła

Pompa ciepła VATRA jest urządzeniem, w którym następuje transformacja energii cieplnej z niższego na wyższy poziom temperaturowy. Inaczej mówiąc pompa ciepła pobiera energię cieplną z ośrodka o niskiej temperaturze i oddaje ją do ośrodka o temperaturze wyższej. Zgodnie z zasadą termodynamiki przepływ ciepła następuje zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej. Pompa ciepła dokonuje odwrotnego procesu. Odbywa się on przy udziale dodatkowej porcji energii dostarczonej z zewnątrz. W przypadku pompy ciepła VATRA, ta dodatkowa energia dostarczana jest, w formie energii elektrycznej, do napędu sprężarki chłodniczej zamontowanej w pompie ciepła.

Przepływ energii w sprężarkowej pompie ciepła odbywa się pomiędzy źródłem ciepła o niskiej temperaturze tzw. dolnym źródłem ciepła (w zakresie od -15°C do +15°C), a źródłem ciepła o wysokiej temperaturze tzw. górnym źródłem ciepła (od +35°C do +60°C). Proces ten zachodzi dzięki energii elektrycznej dostarczonej do napędu sprężarki.

Miarą doskonałości pompy ciepła jest współczynnik wydajności grzejnej COP. Daje on informację jak duży udział energii napędowej jest w ilości energii przekazanej do górnego źródła ciepła.

Pożądane jest aby współczynnik ten miał jak najwyższą wartość. Wówczas ilość energii zużytej do napędu pompy ciepła "daje" największą ilość ciepła do wykorzystania po stronie górnego źródła ciepła. W obecnie produkowanych pompach ciepła współczynnik ten waha się w granicach od 2,5 do 6,6 w zależności od warunków pracy. Współczynnik wydajności grzejnej jest tym wyższy im niższa jest różnica temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła. W celu najbardziej ekonomicznej eksploatacji pompy ciepła należy dążyć do tego, aby dolne źródło ciepła miało jak najwyższą temperaturę, a górne źródło ciepła – jak najniższą. Dlatego pożądane jest zasilanie np. instalacji centralnego ogrzewania czynnikiem grzewczym o jak najniższej temperaturze.

Ze względu na rodzaj czynnika i zakres mocy grzewczej oferujemy pompy:

SOLANKA - WODA
Moc grzewcza od 5,2 kW do 83 kW

WODA - WODA
Moc grzewcza od 7,1 kW do 122 kW

DUŻEJ MOCY
Moc grzewcza od 51 kW do 164 kW – typ solanka-woda
Moc grzewcza od 82 kW do 242 kW – typ woda-woda

WSK Kraków Sp. z o.o. jest również wykonawcą instalacji przemysłowych opartych o pompy ciepła i kogeneratory.

Dotacje na innowacje

Wdrożenie i rozwój produkcji pomp ciepła były współfinansowane
z funduszy Unii Europejskiej wg umowy nr UDA-POIG.01.04.00-12-016/08-04 UDA-POIG.04.01.00-12-016/08-04 „Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość” realizowanej poprzez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach projektu WSK Kraków pt. „Badania przemysłowe i rozwojowe nad wdrożeniem energooszczędnych pomp ciepła” zbudowano nowoczesne i profesjonalne stanowisko do pomiaru parametrów i przeprowadzania testów. Zaprojektowano i wykonano również dwa innowacyjne prototypy pomp ciepła o mocy 15 kW typu „solanka-woda” oraz „woda-woda”.

www.parp.gov.pl

GreenEvo

WSK Kraków została laureatem projektu GreenEvo, przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska.
Projekt GreenEvo w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego: Polityki Ekologicznej Państwa,  dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych poprzez promocję polskich innowacyjnych, zielonych technologii.
Technologią wyróżnioną w ramach projektu są geotermalne pompy ciepła serii Vatra. W ramach projektu dokonano audytu technologicznego firmy pod kątem jakości produkowanych urządzeń. WSK Kraków jako ich jedyny polski producent zakwalifikowała się do projektu GreenEvo, a pompy ciepła serii VATRA znalazły się w gronie najlepszych i najbardziej innowacyjnych polskich technologii środowiskowych. Obecnie przy wsparciu Ministerstwa Środowiska firma WSK Kraków prowadzi działania mające na celu promowanie pomp ciepła Vatra na rynkach światowych.


    do góry strony

  PRODUKTY